Relevant informasjon om Kristiansand!

Kristiansandguiden.no

Reise kollektivt i Kristiansand

Det finnes ikke t-bane i Kristiansand. Det eneste kollektive transportmiddellet er dermed buss og bussnettet må sies å være elativt godt utbygd selv om en del innbyggere klager, spesielt i de mindre bydelen.

Dersom du ike har bil selv er du forholdsvis avhengig av bussen dersom du ikke sykler da. Kristiansand er godt utbygd med sykkelstier og det arbeides aktivt med å få folk til å sykle mer, bl.a. med stor fokus på "sykle til jobben" kampanjer.

Det lokale bussselskapet AS Bussen måtte nylig kutte på en del av busstilbudet på grunn av øknomiske problemer. Til tross for dette er busstilbudet fortsatt bra, spesielt i de større bydelene der bussen går så ofte som hvert 10 minutt i de mest traffikerte tidsrommene på dagen.

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.