Relevant informasjon om Kristiansand!

Kristiansandguiden.no

Kvadraturen

Kvadraturen er den delen av Kristiansand som regnes som byens sentrum. Kvadraturen kjennetegnes med at den er består av et nesten kvadratisk flatt område på ca 1km2 som består av like store rektangulære kvartaler som er like store noe som igjen fører til at gatenettverk hvor alle gater er like lange og alle kryss er 90 grader. Kvadraturen ble planlagt av byens grunnlegger Kristian IV i forbindelse med byens grunnleggelse.

 

Kvadraturen består i dag hovedsaklig av forretninger,hoteller, offentlige kontorer og det som ellers er naturlig å finne i et bysentrum. Midt i Kvadraturen ligger domkirken som til en viss grad dominerer bybildet med sitt ca 70 meter høye tårn. Kvadraturens nordøstlige ende grenser mot elven Otra som har sitt ultøp i kvadraturens østlige ende der kvadraturen er utvidet med området Tangen, her er det typiske kvadratiske bybildet forøvrig brutt. På kvadraturens sørøstlige side grenser kvadraturen med sjøen med området Tresse og Christianholm festning som sentrale områder. Byens sørvestlige side grenser mot havneorådet der bl.a. Colorline har sitt fergeleie for sine ruter til Hirtshals i Danmark.

Den populære stranden Bystranda, som er omtalt i egen artikkel,  ligger i Kvadraturens østlige hjørne der området Tangen ligger.Den populære Odderøya som er et populært friluftsområde etter at den ble firgitt fra forsvaret kommer du til ved å gå over broen på Kvadraturens sydspiss der også den populære fiskebrygga med sine mange restauranter ligger. Odderøya er forøvrig festilvalområde for den populære Quart festivalen.

Kvadraturens mest populære handlegate er Markens gate (markens) som nesten i sin helhet består av gågate. Hver finner du de fleste popuære forretningene og et yrende folkeliv på sommeren.


Copyrighted content. All Rights Reserved.